בעולם החרדי והדתי ישנן נשים הבוחרות מתוך אידיאל לנהל את חייהן בצורה צנועה ובדרך של הסתפקות במועט על מנת שיוכלו לבנות “בית של תורה” ולהירתם לפועלם של בעליהן בעניין זה.לעיתים, עם פירוקו של הבית, גם שותפות זו מגיעה לסיומה ועל האברך מוטלת אז החובה לפרנס ולזון את ילדיו ביחד עם האישה.

בפסק דין שהתקבל לאחרונה  חוייב אברך, אשר הינו אב לחמישה ילדים, במזונות בסך 6,000 ₪ לחודש.

בית המשפט פסק את הסכום הנ”ל על אף הצהרתו של האב כי הינו אברך הלומד בכל שעות היום ומתקיים ממלגה בסך 2,000  ₪  בחודש בלבד.

בפסק הדין נקבע כי :”הדין הכללי החל על אבות בהיותם אבות, אינו פוסח על חלקים מסויימים בציבור שבכללם תלמידי ישיבות ואברכים”.

בפסק הדין ציטט השופט אף פסיקה של בית הדין הרבני שקבעה כי:

“נראה כי אין כל סיבה שלא לחייב את הבעל במזונות מינימליים של אשתו וילדיו. אברך כולל אינו פטור מחיובי הבעל לאשתו ולילדיו, מעולם לא שמענו כי לאברכים כותבים כתובה שונה מאשר לשאר האנשים. חיובו של הבעל מזונות אשתו הוא גם בכתובה… גם חיובו לילדיו הוא מעיקר הדין ובפרט שאחד הילדים הוא למטה משש שנים. נכונותן של נשים צדקניות ליטול את עול הפרנסה על כתפיהן בכדי לאפשר לבעל לעסוק בתורה לאחר הנישואין היא התנדבות בלבד…אבל אם יישא אישה על מנת שלא יפרנס את הבנים בזה מסתבר שאין התנאי חל שהרי זה זכות האישה לקבל מזונות עבור הילדים מה שחייב לזון בנים קטנים. “.

פסיקה חשובה זו התקבלה בשקט יחסי בעולם המשפט על אף שפסיקה זו דווקא יכולה לשמש כסתימת פיות לביקורות הנשמעות מדי פעם על כך שהציבור החרדי נופל כנטל על כתפיי החברה כולה. שהרי בית המשפט ובית הדין לא התרשמו מטענות האברכים אשר אינם יכולים לשאת בעול הפרנסה וחייבו אותם במזונות ללא הבדל או אפליה.

עולמן של הנשים החרדיות הבוחרות בחירה חופשית לחיות חיים צנועים על מנת ליתן לבעליהן לעסוק בתורה הינה התנדבות בלבד, נשים רבות בוחרות בדרך זו מתוך אידיאל ולא מתוך כפייה.

עולמה של האישה החרדית עשיר בתוכן ובערכים אשר מהווים “נר לרגליה” ועליהם היא מוכנה לתת את כוחה וליבה.

אולם כאמור זוהי בחירתה החופשית, וכל עוד  רצונה של האישה בכך ומשחיי הנישואין הגיעו לקיצם עומד עולם המשפט לצידה של האישה בדרישותיה הלגיטימיות שלא לשאת בעול פרנסת הילדים לבדה.

במצב זה לא יוכל אותו אברך לטעון כי אינו יכול לפרנס את ילדיו, שהרי חל עליו הכלל שנאמר אף במסכת בבא בתרא, (ק’ו עמ’א) : ” לעולם ישכיר אדם עצמו לעבודה זרה ואל יצטרך לבריות” וכמאמרו של ר’ עקיבא במסכת שבת (קי’ח) “עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות”.

ונסיים בתשובת בית המשפט לטענת הבעל כי לאישה קיימים תארים רבים ויכלה להשתמש בזה על מנת להגדיל הכנסתה,  –  “נאה דורש נאה מקיים”.

 

אהבת? שתפי

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter

DossitGirl instagram

הרשמי לניוזלטר שלנו

לקבלת עדכונים שווים

DossitGirl instagram