רגע לפני יום הדין, מהו בעצם ראש השנה? בקריאת התורה של החג לא מדברים על השופר ועל המלכת ה’ אלא על אשה שנצלה את המומנטום

בכל חג קוראים בתורה מעינינו של אותו חג, בחג הפסח מדברים על קרבן הפסח, בחג השבועות קוראים על מתן תורה בהר סיני.

על מה קוראים בראש השנה?

לא קוראים על אימת הדין ולא על מלכות ה’ יתברך, קוראים: וה’ פקד את שרה כאשר אמר…” – סיפור לידתו של יצחק על ידי שרה.

נשאלת השאלה: בתוך כל חרדת הקדש הזו של המלכת ה’, הייתי מצפה שיקראו על המלכת ה’, ופתאום מספרים סיפור על אשה זקנה בת תשעים שילדה…מה זה רלונטי עכשיו? בשביל מה?

אומרת הגמרא (ברכות כט ע”א): לפי ששרה נפקדה בראש השנה, לכן אנו קוראים על כך בראש השנה.

שרה היתה במצב שלא היתה לה שום אפשרות להוליד על פי דרכי הטבע. הרבה יותר גרוע ממי שנמצאת בעכוב שדוך כלשהו. הפסוק אומר: “ותהי שרי עקרה אין לה ולד” (בראשית יא,ל), שואלים חז”ל: לשם מה חוזר הפסוק ‘אין לה ולד’ – אם היא עקרה, ברור שאין לה ילדים? והשיבו, שלא היה לה בית ולד. כל מערכת ההולדה לא היתה קיימת אצלה כלל.

בנוסף לכך, היא גם הזקינה והפכה להיות בת תשעים.

עם כל זאת, היא נפקדה בראש השנה!

קוראים על כך בראש השנה ואומרים לצבור:

בקריאת התורה, טמון המסר המרכזי של היום הזה. לא מדברים אתך על השופר, לא מדברים אתך על המלכת ה’ . מספרים לך סיפור על אדם שנצל את המומנטום, נצל את הזמן של ראש השנה – ועבר מהפך!

לא סתם מהפך, אלא החיאה מחדש! שרה פשוט נולדה מחדש. חז”ל אומרים שזה היה בגדר של תחית המתים. נתפשטו הקמטים, נתעדן הבשר,

ושרה – שהיתה באותה עת בת תשעים – חזרה לימי נערותה (בבא בתרא קכ ע”א) ככתוב: “מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקניו” (בראשית כא,ז).

כל זה התרחש כתוצאה מן החיים החדשים שנתנו לה באותה שנה של ראש השנה!

שרה נצלה עד תם את ההזדמנות הזו, וזכתה להוליד את בי העם היהודי – ימחק . גם הוא קבל סגלה של תחית המתים, שהרי , כידוע, המילה יצחק מתחלקת לשתי מילים: קץ חי, הוא מת וחי מחדש והקים את המשך הזרע בעקדה.

שלש נשים נפקדו בראש השנה: שרה, רחל וחנה. בהפטרת היום הראשון של ראש השנה קורים על חנה שזכתה ללדת את שמואל השקול כנגד משה ואהרן.

גם כאן באים ואומרים לציבור: רבותי! הקשיבו היטב! נפתח חלון הזדמנויות! עכשו הזמן! הנה, גם חנה, כמו שרה, לא היה לה רחם, וגם היא נולדה מחדש, לאחר שידעה שכאן נמצאת ההזדמנות שלה ונצלה אותה.

(רבי מנחם שטין שליט”א , מתוך ‘דורש טוב- אלול-ראש השנה’ׂ)

אהבת? שתפי

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter

DossitGirl instagram

הרשמי לניוזלטר שלנו

לקבלת עדכונים שווים

DossitGirl instagram